ميهران وليليت: Ինչու եմ Քեզ Սիրում

Music & Lyrics by: Vahram Petrosyan
Arrangement and Rec by: Edgar Aleksanyan “DUETRO Studio”
Directed by: Aren Bayadyan
Casting by: Individuum


Ով է քո այդ աչքերը արարել
Ով է իմ սրտում սերը վարարել Սիրելիս:
Ով է ինձ այսքան երջանկություն նվիրել:

Ես սավառնում եմ վեր քեզ տեսնելիս
Ու վառվում եմ քո ձայնը լսելիս Սիրելիս
Դե ասա այդ ով է ինձ այսքան սեր տվել:

Չեմ թողնի ինձնից հեռանաս
Չեմ թողնի նորից դու դառնաս ինձ համար անհաս
Ես ուզում եմ իմանաս:</p>

Քո սիրով հոգիս վարակել ես
Աղետից անսեր ինձ փրկել ես
Դու եկել ես, ու ներկել ես
Կյանքս վառ գույներով:

Հենց ժպտում են ինձ քո աչքերը
Վանդակում փակված իմ սերը
Արձակվում է, Հարձակվում է
Ու քեզ փարվում կարոտով:

Այսպիսի մեծ սեր,Չեմ էլ երազել,
Թե ինչու եմ քեզ սիրում
Չեմ կարողանում բառերով ասել:Top